Lidmaatschap

Kom een aantal keer proef trainen. Dan kan je daarna beslissen of je lid wil worden van de Bergse Runners Club

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op de BRC jaarvergadering.
De contributie voor het seizoen 2021 is vastgesteld op €  30,00.

En € 45,00 inclusief core stability training

De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL89RABO032.82.68.860 ten name van de Bergse Runners Club te Nederhorst den Berg onder vermelding van je naam.

Echter , om de incassering van de contributie eenvoudiger te laten verlopen verzoeken wij je  onderstaande machtiging voor automatische incasso te ondertekenen.

Het loopjaar is van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap opzeggen kan alleen vóór het begin van het nieuwe loopjaar, de uiterste datum hiervoor is 31 december.

De training geschiedt op eigen verantwoordwoordelijkheid, de BRC kan niet verantwoordelijk worden gesteld. Eventuele omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het verantwoord deelnemen aan een BRC-training worden door de deelnemer zelf bij de betreffende trainer bekend gemaakt.

Door ondertekening van onderstaand formulier geef je toestemming om deze informatie op te slaan in het ledenbestand.

Dit formulier maakt onderdeel uit van de statuten, notarieel opgesteld d.d 18 september 1992. Deze statuten liggen ter inzage bij de secretaris.