Contributie

Op de Jaarvergadering van 15 januari j.l. is de hoogte van de contributie voor het seizoen 2018 vastgesteld.

De contributie is niet verhoogd en is dus net als vorig seizoen € 30,00. Indien je geen machtiging voor automatisch incasso hebt afgegeven, word je vriendelijk verzocht de contributie  over te maken op rekeningnummer NL89RABO 0328.2688.60 ten name van de Bergse Runners Club te Nederhorst den Berg onder vermelding van je naam en eventueel lidnummer.


Sponsors

Inschrijf- en machtigingsformulier 2018