Algemene Ledenvergadering 19 oktober

 • -
logo brc

Algemene Ledenvergadering 19 oktober

Category : Bestuur , Nieuws

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Door de corona-maatregelen kon onze algemene ledenvergadering (ALV) dit voorjaar niet doorgaan. Nu de situatie een samenkomst onder voorwaarden weer mogelijk maakt wil het BRC-bestuur deze jaarvergadering alsnog plaats laten vinden.

De jaarvergadering vindt plaats op maandag 19 oktober van 19.00u tot 19:30.

Wij komen bij elkaar in sporthal De Blijk.

De geldende corona-maatregelen zorgen voor een andere invulling dan jullie gewend zijn. Anders dan andere jaren zal er geen gastspreker zijn en kunnen we de vergadering helaas niet afsluiten met een drankje. Dat halen we graag op een later moment in.

Het bestuur zal verantwoording afleggen voor haar inspanningen van het afgelopen jaar en schetsen hoe de BRC er voor staat. Daarnaast zal het bestuur Merieke Beukeboom voordragen als opvolgster van Els Meijers als penningmeester en Suzan Stougie als vijfde bestuurslid.

Behalve de voordrachten van de nieuwe bestuursleden en de statutaire verplichtingen zullen er geen agendapunten zijn die voorzien in de algemene goedkeuring van de ledenvergadering.

Leden worden van harte uitgenodigd deze ALV bij te wonen. Door de genoemde omstandigheden kunnen in de sporthal maximaal 30 personen aanwezig zijn. Alle aanwezigen worden verzocht zich strikt te houden aan alle geldende COVID-19 voorschriften. De toelating wordt bepaald op volgorde van het moment van aanmelding. Leden die de vergadering online willen volgen kunnen dat kenbaar maken aan het bestuur per email.

Aanmelden voor aanwezigheid bij de ledenvergadering kan via bergserunnersclub@hotmail.com  Leden die online de vergadering willen volgen kunnen dat eveneens op dit adres kenbaar maken.

Het Bestuur.

—————————————————————

AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 OKTOBER 2020

 

 1. Opening
 2. verslag vorige vergadering
 3. Afscheid Martin
 4. Verantwoording bestuur
 5. Verslag kascommissie
  en verkiezen nieuwe leden van de kascommissie
 6. Voordracht penningmeester
 7. Voordracht vijfde bestuurslid
 8. Bijdrage van leden aan activiteiten en het geven van trainingen
 9. Afscheid Els Meijers
 10. Rondvraag en sluiting

 


Laatste berichten

Inschrijf- en machtigingsformulier

Sponsors

Get the Flash Player to see the slideshow.